ZS Kochanowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Samorządowe Przedszkole im. Janusza Korczaka

Przejdź do treści

Menu główne:
Przeszło 100 uczniów szkół z Gminy Kochanowice pobiegło za wolność w Biegu Niepodległości w Kochcicach! Zawody odbyły się w piątek, 28 września 2018 r. Piękna, słoneczna pogoda dopisała sportowcom tego dnia. Ideą biegu było uczczenie w niekonwencjonalny sposób rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz promowanie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
Trasa biegu dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości narodowej w 1918 roku, po 123 latach zaborów, prowadziła po alejkach kochcickiego parku. Wyniosła ona 800 m dla młodszych uczniów i 1400 m dla ich starszych kolegów.
Sportowcom przyglądali się i kibicowali uczniowie całej naszej szkoły.
Dziękujemy rodzicom, którzy przybyli dopingować swoje pociechy, a także Panu Wójtowi Gminy- Ireneuszowi Czechowi za objęcie patronatem honorowym przedsięwzięcia i ufundowanie medali i nagród dla zwycięzców.
Klasyfikacja przeprowadzona została w 4 kategoriach wiekowych:
I. Klasy 3-4 SP
II. Klasy 5-6 SP
III. Klasy 7-8 SP
IV. Klasy 3 Gimnazjum

Wyniki dziewczęta:
I kategoria- 3-4 kl.:
1. Emilia Rek  ZS-P Kochcice
2. Maja Dziwis  ZS-P Kochcice
3. Dominika Garus  PSP Lubecko

II kategoria- 5-6 kl.:
1. Sonia Dudzik  PSP Lubecko
2. Anna Gambuś  ZS-P Kochcice
3. Hanna Kowol  PSP Lubecko

III kategoria- 7-8 kl.:
1. Wiktoria Kubacka  SP Kochanowice
2. Zuzanna Kaczmarczyk  PSP Lubecko
3. Weronika Szmaglińska  ZS-P Kochcice

IV kategoria- 3 gimnazjum:
1. Kamila Czudaj  PSP Lubecko
2. Martyna Szymała  PSP Lubecko
3. Jagoda Niesłona  PSP Lubecko

Wyniki chłopcy:
I kategoria- 3-4 kl.:
1. Sebastian Foks  PSP Lubecko
2. Marcel Strzoda  PSP Lubecko
3. Kacper Karbowiak  ZS-P Kochcice

II kategoria- 5-6 kl.:
1. Marcin Ledwoń  PSP Lubecko
2. Rafał Korzekwa SP Kochanowice
3. Rafał Trzęsiok  SP Kochanowice

III kategoria- 7-8 kl.:
1. Jakub Chmurak  ZS-P Kochcice
2. Tomasz Ledwoń  PSP Lubecko
3. Marcel Pach SP Kochanowice

IV kategoria- 3 gimnazjum:
1. Paweł Brzezina PSP Lubecko
2. Bartosz Tudzio  PSP Lubecko
3. Adam Nowak  PSP Lubecko

Gratulujemy zwycięzcom!

Akcję przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach.

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link


Godziny pracy pedagoga szkolnego:
Poniedziałek 10.45-11.30
Środa 9.50-12.35
Czwartek 10.45-13.30

Godziny pracy świetlicy szkolnej:
Poniedziałek 11.30-15.30
Wtorek 11.30-15.30
Środa 8-9.50, 11.30-15.30
Czwartek 12.30-15.30
Piątek 11.20-.15.30

Codziennie dyżur w świetlicy od 7.00 do 8.00
 
Spotkanie z funkcjonariuszami policji.

19.09.2018r. gościliśmy w naszej szkole funkcjonariuszy policji z KPP, którzy spotkali się z uczniami klas I-VIII oraz „0” celem przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie biorąc aktywny udział w zajęciach uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz podali przykłady niebezpiecznych zachowań pieszych, kierowcówi rowerzystów. Dzieci z najmłodszych klas (I-III) otrzymały w ramach ogólnopolskiej kampanii, prowadzonej przez PZU, już w pierwszym tygodniu września przydatne odblaski z migającą lampką, dzięki której będę jeszcze bardziej widoczne po zmroku. Natomiast uczniowie najstarszych klas dodatkowo zostali poinformowani o zgubnych skutkach zażywania substancji psychoaktywnych, o czym usłyszeli również ich rodzice podczas wywiadówek,w ramach realizowanej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kampanii „Postaw na rodzinę”.Mamy nadzieję, że zdobyte informacje przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz zapobiegną podejmowaniu przez uczniów zachowań ryzykownych.

Anna Maroń
Narodowe Czytanie
10.09.2018 r. nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Tegoroczna odsłona odbywa się w szczególnym roku 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego właśnie czytaliśmy dzieła z „44 tekstów Antologii Niepodległości”. Te piękne utwory zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej prezentował Pan dyrektor- mgr Krzysztof Bal, nauczyciele, Rada Rodziców oraz uczniowie klas VI- VIII. Występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Myślę, iż te niecodzienne spotkanie stało się równocześnie wyjątkową lekcją patriotyzmu i refleksją nad dziejami naszej Ojczyzny.
Aneta Budzik


Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link


Ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019
Informacja o DOBROWOLNYM ubezpieczeniu NNW uczniów
Szanowni Rodzice!

Niniejszym informujemy, że Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe.
Za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., reprezentowanego przez firmę Bezpieczny.pl sp. z o.o.

INFORMUJEMY, ŻE TO UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE, RODZIC MOŻE UBEZPIECZYĆ DZIECKO WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Ochrona w ramach tej polisy kończy się dn. 31.08.2019r.
Wysokość jednorazowej składki:

o 32 zł - Szkoła
o 30 zł - Przedszkole

Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna Szkoły: JOANNY MICHALIK  tel 693 737 396
W celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 przekazujemy w załączeniu specjalny plakat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy  że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.


 
 
 ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW NA SPOTKANIE
Z SĘDZIĄ
ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  w ramach działań edukacyjnych serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Kochanowice (w szczególności rodziców               i nauczycieli) na spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską.Spotkania odbędą się:
- w Kochcicach: 13 czerwca 2018r. od godz. 16.00 do 18.00 w sali gimnastycznej zespołu szkolno-przedszkolnego
- w Kochanowicach: 14 czerwca 2018r. od godz. 16.0 do 18.00 w sali widowiskowej GCKiI
Sędzia  orzekająca przez ponad 30 lat w sprawach karnych, poruszy tematy związane               z ochroną dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami i konfliktem z prawem. Podzieli się swoim zawodowym doświadczeniem w rozwijaniu dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Omówi także tematy związane z przemocą psychiczną i fizyczną, cyberprzemocą oraz uzależnieniami. Sędzia Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoła się na własne doświadczenie z sali rozpraw.  Serdecznie zapraszamy! 
 
 
ŚWIĘTUJEMY STULECIE POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KOCHCICACH
           Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach miały już miejsce następujące działania: wykonanie ścianek o tematyce historyczno-patriotycznej na korytarzu szkolnym, przeprowadzenie konkursu plastycznego skierowanego do uczniów klas młodszych " Kto ty jesteś? Polak mały”, reprezentowanie inscenizacji teatralnej przez uczniów klasy VII z okazji rocznicy uchwalania Konstytucji 3 Maja oraz przygotowanie gazetek okolicznościowych w poszczególnych klasach.
           W przyszłości planowanych jest szereg dalszych działań celebrujących rocznicę uzyskania statusu „ Niepodległej” przez Polskę.
I.Gołek

Dekoracje na korzytarzy szkoły


Gazetka wykonana przez uczniów kl II


Ścianka historyczno-patriotyczna
IV Powiatowy Konkurs Bajkowy z Języka Angielskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kochcicach.
 
        W dniu 26.04.2018 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kochcicach odbył się już  IV  Powiatowy  Konkurs Bajkowy z Języka Angielskiego pod honorowym  patronatem Wójta Gminy Kochanowice. Celem konkursu było  zachęcenie uczniów do czytania tekstów w języku angielskim, doskonalenie umiejętności posługiwania się tym językiem, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz integracja uczniów różnych szkół.

        Konkurs adresowany był do uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej.  Każdy uczeń po zgłoszeniu się do udziału w konkursie  miał za zadanie domowe przeczytanie bajki w języku angielskim. W tym roku była to bajka „Puss in Boots” – „Kot w Butach”.
Zadaniem zespołu (dwóch przedstawicieli danej szkoły) było porządkowanie wydarzeń, uzupełnianie zdań, tłumaczenie, itp.
Do konkursu przystąpiło aż osiem szkół z powiatu lublinieckiego: SP Lubecko, SP Kochanowice, SP Ciasna, SP Kochcice, SP nr 1 Lubliniec, SP Herby, SP Koszęcin i SP Lisów. Przybyłych gości już od samych drzwi wejściowych witał prosto z bajki kot w butach.
Wszyscy uczniowie byli wzorowo przygotowani, dlatego rywalizacja była zacięta do samego końca i zakończyła się dogrywką o trzecie miejsce pomiędzy SP Ciasna i SP Kochcice. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: SP Lubecko w składzie: Katarzyna Andryszczak i Wiktoria Gwóźdź.
II miejsce: SP Koszęcin w składzie: Szymon Parys i Arkadiusz Stanchły.
III miejsce: SP Kochcice w składzie: Amelia Chmiel i Julia Chmurak..

        W przerwie konkursu uczestnicy wraz z opiekunami mieli okazję zwiedzić szkolną Izbę Regionalną. Przez  chwilę znaleźli się w innej rzeczywistości dzięki ciekawym opowieściom dotyczących życia ludzi w dawnej wsi przedstawionych przez panią Ilonę Gołek – opiekuna Izby Regionalnej.
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Cieszymy się, iż tak wiele ciepłych słów padło na temat organizacji konkursu. Miła atmosfera niewątpliwie sprzyjała wymianie doświadczeń oraz budowaniu pozytywnych relacji wśród uczestników naszego przedsięwzięcia.

Ogromne podziękowania składamy na ręce Wójta Gminy Kochanowice Ireneusza Czecha za ufundowanie wspaniałych nagród. Szczególne podziękowania należą się również Radzie Rodziców przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kochcicach za pomoc finansową w organizacji konkursu a paniom z kuchni ZSP Kochcice za przygotowanie dekoracyjnych kanapek i przepysznego sernika dla wszystkich uczestników.
Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!
                                                                                                         ZSP Kochcice


Zwycięzcy konkursu wraz z panem dyrektorem  Krzysztofem Balem oraz panią Agnieszką Naporowską - inspektorem oświaty Gminy Kochanowice.

Uczestnicy konkursu.
Sebastian Trojanowski z klasy III a jako kot w butach
witający uczestników konkursu.
Zwiedzanie Izby Regionalnej.6 kwietnia w naszej szkole odbył się Wielki Finał konkursów śląskich. W VIII edycji konkursu „Godomy po naszymu” zaszczytne II miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Weronika Symiec.
Weronice przyznano także nagrodę publiczności.
Bardzo się cieszymy z sukcesów uczennicy i życzymy kolejnych osiągnięć.

Więcej zdjęć można zobaczyć tu


X Regionalny Konkurs Plastyczny na Ozdobę Wielkanocną

Dnia 19 marca br. odbył się w Gminny Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach rozdanie nagród w X Regionalnym Konkursie Plastycznym na Ozdobę Wielkanocną. I miejsce zajęła praca zespołowa klasy II, zaś III miejsce praca Fabiana Suchego również ucznia klasy II.
Gratulujemy sukcesu.

XXX Regionalne Spotkanie z Poezją i Prozą  
„Wrażliwość na słowa”

Dariusz Pawełka uczeń klasy II został laureatem XXX Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „ Wrażliwość na słowa”, w kategorii recytacji uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Uczeń będzie reprezentował naszą gminę podczas eliminacji powiatowych.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powadzenia.


 

Już od siedmiu lat, 8 listopada obchodzi się
Dzień Śniadanie Daje Moc wspólnie ze szkołami z całej Polski.                  
W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 również
nasza szkoła przystąpiła do śniadaniowego święta.
 
 
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.
To najlepszy start w nowy dzień J
 
Poniżej przedstawiamy fotorelację  z naszej szkolnej uczty !

Organizatorem programu „Śniadanie Daje Moc” jest Partnerstwo dla Zdrowia - wyjątkowa koalicja: Danone, Lubella (należąca do Grupy Maspex Wadowice), marki Biedronka (należąca do Grupy Jeronimo Martins) oraz Instytutu Matki i Dziecka – wiodącej w kraju instytucji naukowej i medycznej. 

Piotr Ogiński – Bloger kulinarny w jury w szkolnym konkursie Master Chef w ZSP Kochcice.
 
23 marca 2018 roku uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach mieli okazję wykazać się swoim talentem kulinarnym, biorąc udział już w III szkolnej edycji konkursu Master Chef.
 
Do konkursowych zmagań przystąpiło aż 30 młodych „kucharzy”, którzy w ciągu 30 minut musieli nie tylko wykonać zdrowy, smaczny i energetyczny deser, ale również estetycznie go podać. Walory smakowe, pomysłowość wykonania oraz umiejętność zaprezentowania własnego produktu oceniało jury w składzie: pan Dyrektor Krzysztof Bal, pani kucharka Mariola Sleziona, pani Dominika Drapacz, ks. Michał Nicpoń oraz specjalny gość - pan Piotr Ogiński znany z programów kulinarnych takich jak "Top Chef" i "Hell's Kitchen" oraz twórca Kocham Gotować, jednego z największych internetowych kanałów o gotowaniu w Polsce.
 
Podczas gdy uczestnicy konkursu byli zajęci przygotowywaniem deseru, pozostali uczniowie mogli wysłuchać ciekawej prelekcji pana Piotra Ogińskiego na temat jego miłości do gotowania i jego drogi kulinarnej. Po wygłoszonym przemówieniu pan Piotr podszedł do każdego uczestnika konkursu wypytując go o przygotowywany deser i rodzaj użytych produktów.
 
Pomysłów na deser było wiele: owsianki, galaretki, musy owocowe, kuleczki jaglane z kokosem i migdałami, biszkopty ze szpinakiem i kiślem z wiśniami….
 
Jury miało duży problem z wytypowaniem zwycięzców, gdyż wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i dużą wiedzą kulinarną. Oceniający a przede wszystkim nasz gość - pan Piotr byli pod wielkim wrażeniem kreatywności młodych miłośników gotowania.
 
Tytuł Master Chefa i statuetkę w kategorii klas I-III dostał Marek Woźny a wyróżnienia otrzymali: Samuel Lipinski i Ania Gawłowska.
           W kategorii klas IV-VII tytuł i statuetkę Master Chefa otrzymała KLAUDIA CHMIEL . Wyróżnienia otrzymali Justyna Nowak i Julia Chmurak.
 
Po wręczeniu zwycięzcom i uczestnikom konkursu nagród i upominków nadszedł wyczekiwany moment dla pozostałych uczniów częstowania się przygotowanymi smakołykami. W tym samym czasie nasz gość rozdawał autografy.
 
Dziękujemy Radzie Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kochcicach za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu a panu Piotrowi Ogińskiemu za przyjęcie naszego zaproszenia. Obecność sławnego kucharza w jury uświetniła naszą uroczystość a uczniom przyniosła wiele radości, przyjemności i stała się inspiracją do dalszych kulinarnych poszukiwań.
 
 
                                                                                            ZSP Kochcice

 
 
 
Zwycięzcy konkursu Master Chef 2018 Marek Woźny i Klaudia Chmiel z panem Piotrem Ogińskim.

 
 
 
  Deser Marka Woźnego                                          Deser Klaudii Chmiel
 
 
 

 
Wszyscy uczestnicy konkursu Master Chef 2018
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach informuję, że w dniach :

26-28 marca 2018 r., odbędą się Rekolekcje dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach.

           Harmonogram zajęć:

8.00- pierwsza lekcja,
9.30-11.00-  Rekolekcje w Kościele (dzieci do Kościoła odprowadzają nauczyciele).
Świetlica pracuje zgodnie z planem.


Dnia 19 lutego br. uczennica klasy V Weronika Symiec została laureatką półfinałów VIII Przeglądu Dialektów Gwary Górnego Śląska „Godomy po naszymu”-„Jo żech stond”. Konkurs został przeprowadzony w Chechle (pow. gliwickim) . W/w konkursie pięknie reprezentowała się także Aleksandra Gambuś. Weronice życzymy powodzenia w Wielkim Finale, który odbędzie się 6 kwietnia w naszej szkole, a Oli dziękujemy za piękny występ.

ul. Parkowa 45
42-713 Kochanowice
tel. 34 353 36 30
fax 34 353 35 41
E-mail: zspkochcice@wp.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Samorządowe Przedszkole im. Janusza Korczaka

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego